İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü edebiyat, dilbilim, çeviri bilim ve dil eğitimi alanlarında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 1993–1994 eğitim - öğretim yılında faaliyete geçen bölümümüz, iki profesör, üç doçent, dört yardımcı doçent, beş öğretim görevlisi, iki okutman ve sekiz araştırma görevlisi olmak üzere toplam yirmidört öğretim elemanından oluşmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. Bölümün amacı çok yönlü bir yaklaşımla, öğrencilerin gerek mesleki ve gerekse bireysel anlamda gelişmeleri için mümkün olan en iyi İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimi almalarını sağlamaktır. Dersliklerimizin tamamı, internet bağlantılı olup projeksiyon, bilgisayar gibi teknik cihazlarla donatılmıştır. Mezunlarımız, resmi ve özel sektörde yabancı bir dil bilmenin getirdiği avantajlardan faydalanmaktadırlar. Başta eğitim olmak üzere, turizm, tercümanlık, dış ilişkiler ve ticaret, bankacılık vb. birçok sektörde iş imkanları bulmaktadırlar.

Adres : Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : +90 352 437 93 42
Faks : +90 352 437 93 43
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 - 10500
E-Posta : edebiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu