Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

1984 yılında kurulan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1984-1985 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamış, ilk mezunlarını ise 1988 yılında vermiştir. 1992-1993 eğitim-öğretim yılında ikinci öğretim programı da açılan bölümümüzde 700’ü aşkın öğrenci öğrenimine devam etmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 7 Profesör, 3 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ve 7 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölümümüzde temel dil ve edebiyat bilgileri yanında; Türk Dili ve Türk Edebiyatı, tarihî gelişim süreci içinde dönemler halinde incelenmekte, bu bağlamda Türk Dili ve Edebiyatının gelişim sürecindeki tarihî, siyasî, sosyal, dinî ve kültürel gelişmeleri içeren bilgiler de verilmektedir.

Öğretim programının esasını, Eski Türkçe, Orta Türkçe, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi gibi Türkçenin çeşitli dönemlerini içine alan dil dersleri ile Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Klâsik Türk Edebiyatı gibi alanlara ait edebiyat dersleri oluşturmakta; dil dersleri çağdaş Türk lehçeleriyle, edebiyat dersleri de çağdaş Türk lehçeleri ve batı edebiyatına ait örneklerle karşılaştırmalı olarak verilmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün amacı, dil ve edebiyat biliminin temel kavramlarını öğrenmiş, bilgi ve bilgiye ulaşım yollarını kazanmış, modern araştırma teknikleriyle donatılmış, bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen öğrenciler yetiştirmek olarak sayılabilir.

Programdan mezun olmak için, her öğrencinin en az 126 kredi-saat zorunlu ve 16 kredi-saat seçmeli olmak üzere toplam 142 kredi-saat ders alıp başarması gerekmektedir

Adres : Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : +90 352 437 93 42
Faks : +90 352 437 93 43
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 - 10500
E-Posta : edebiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu