Hedefler
HEDEFLER:
 • Eğitim-öğretim, Ar-ge, Toplumsal-hizmet ve İdari-yönetim alanlarında YÖKAK, FEDEK ve Uluslararası Kuruluşlarının belirlediği standartlara ulaşmak.
 • Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarının kalite ve akreditasyon sürecini tamamlamak.
 • Eğitim-öğretimde, araştırma, geliştirme ve toplumsal hizmet alanlarında iç-dış paydaşların görüşlerini dikkate alarak sürekli iyileştirme yapmak,
 • Avrupa Birliği ve uluslararası öğretim elemanı-öğrenci değişimi sürecine katılmaya devam ederek bu süreçte daha aktif rol almak,
 • Dil, Edebiyat, Felsefe, Sosyoloji ve Tarih alanlarında bilime katkı yapacak nitelikte hem Türkçe hem de diğer dillerde akademik çalışmalar üretmek,
 • Öğretim elemanlarına gerek araştırma, geliştirme ve inovasyon gerekse ders verme faaliyetlerinde Fakültenin imkân ve kaynakları ölçüsünde ihtiyaç duyulan teknoloji, materyal ve altyapı desteğini sağlamak,
 • Sanayiciler, esnaf ve sanatkârlar, saygın sivil toplum kuruluşları, öğrenci yakınları gibi paydaşlarla iyi ilişkilerin devamını sağlamak ve bu ilişkileri geliştirmek,
 • Öğrencilerimize sunduğumuz kaliteli ve çağdaş eğitim-öğretim müfredatını evrensel ve bölgesel gelişme doğrultusunda güncelleyerek rekabet edebilir, yetkin mezunlar yetiştirmek,
 • Mezunlarla sürdürülebilir iletişim geliştirerek Edebiyat Fakültesi aidiyet duygusu geliştirmek ve dış-paydaş katılımını artırmak,
 • Konferans, Seminer ve Söyleşi geleneği oluşturmak ve bu geleneği bir toplumsal hizmet faaliyetine dönüştürerek toplumu edebiyat, sanat ve kültür alanlarında bilgilendirmek,
 • Bölge ekonomisine, eğitim ve kültür hayatına akademik faaliyetlerimizle destek olmak,
 • Değişen ve gelişen eğitim standartlarına uyum sağlayacak, nitelikli akademik kadro oluşturmak,
 • Kütüphane ve bilgisayar laboratuvarı hizmetlerinin niteliğini ve ulaşılabilirliğini artırmak,
 • Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümlerindeki Anabilim Dallarının bağımsız bölümler halinde teşkilatlanmasını sağlamak,
 • Kuruluş aşamasındaki bölümlerimizin kuruluşlarını tamamlayarak lisans eğitim sürecini başlatmak.
Adres : Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : +90 352 437 93 42
Faks : +90 352 437 93 43
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 - 10500
E-Posta : edebiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu