Misyon ve Vizyon
MİSYON:
  • Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin öncelikli misyonu Türkiye Cumhuriyetinin değerlerini benimseyen, kendi alanında rekabet edebilen ve toplumun gelişmesine öncülük edebilecek bilgi ve yetkinliğe sahip bireyler yetiştirmektir. Bununla birlikte;
  • Sosyal bilimler ve dil alanlarında ulusal eğitim politikalarına, bölgesel gelişime, ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmak;
  • Farklı dil ve edebiyat alanlarında sunduğu eğitim ve araştırma faaliyetleri ile uluslararası ve kültürlerarası etkileşimi artırmak;
  • Türk kültürünün uluslararası tanınırlığını artırmak. Dil, edebiyat, düşünce, kültür, sanat ve folklor çalışmalarında etki faktörü yüksek projeler ve yayınlar yapmak
Edebiyat Fakültesinin başlıca misyonlarıdır.
 
 
VİZYON:
  • Edebiyat Fakültesinin öncelikli vizyonu eğitim-öğretim ve ar-ge çalışmalarında ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilen bir kurum olmaktır.
  • Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine inanan, geçmişin birikimi ile geleceği öngörebilen, eleştirel düşünen, bilime inanan, insan haklarına saygılı bireylerin yetkin olduğu bir toplumsal yapının oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
  • Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti kurumlarının, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı’nın politikalarına uygun eğitim-öğretim ve ar-ge hedefleri belirlemeyi amaçlamaktadır.
  • Edebiyat Fakültesi Cumhurbaşkanlığı Kalkınma planlarına ve hedeflerine uygun olarak eğitim-öğretim, ar-ge ve toplumsal hizmet alanlarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
  • Edebiyat Fakültesi özellikle sosyal bilimler alanında disiplinlerarası çalışmaların artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
  • Edebiyat Fakültesi akademik personelin niteliğini; ulusal ve uluslararası tanınırlığını yükseltmeyi amaçlamaktadır.
 
 
 
 
Adres : Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : +90 352 437 93 42
Faks : +90 352 437 93 43
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 - 10500
E-Posta : edebiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu