Fakültemiz Komisyonları
 
Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu
Prof. Dr. Özen TOK               Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet Kasım ÖZGEN    Felsefe Bölümü  Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hasan BAKTIR İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Fatma ARSLAN Bilgisayar İşletmeni
Betül İSLAMOĞLU Öğrenci
 
                                                                                                    
Kalite Güvence Sistemi Komisyonu
Prof. Dr. Özen TOK                         (Başkan) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sevinç ÜÇGÜL                 (Üye) Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hasan BAKTIR                 (Üye) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Melih KARAKUZU           (Üye) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Nusret Kürşat NEBİOĞLU             (Üye) Öğrenci
 
 
Burs Komisyonu
Doç. Dr. Hasan BAKTIR                     (Başkan) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üy.Aylin Yonca GENÇOĞLU  (Üye) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üy.Erhan YOSKA                     (Üye) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
 
 
Alt Yayın Komisyonu
Doç. Dr. Hasan BAKTIR   (Başkan) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Galip GÜNER                   (Üye) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Melih KARAKUZU          (Üye) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Şahika KARACA(Yedek) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üy.Can DEVECİ(Yedek) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
 
 
Akademik Yükseltme ve Atama Komisyonu
Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI         (Başkan) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sevinç ÜÇGÜL              (Üye) Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH   (Üye) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hasan BAKTIR              (Üye) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üy.Remzi AYDIN          (Üye) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
 
 
İntibak Komisyonu
Dekanlık Prof. Dr. Özen TOK                        
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 
Arş. Gör. Sevinç YAKUT YEŞİLYURT
Arş. Gör. Duygu OYLUBAŞ
Arş. Gör. Muhammet KAYA
Tarih Bölümü
 
Prof. Dr. Hasan Ali ŞAHİN
Dr. Öğr. Üy.Erhan YOSKA
Arş. Gör. Nebil KARADUMAN
Sanat Tarihi Bölümü
 
Prof. Dr. Kerim TÜRKMEN
Doç. Dr. Sultan Murat TOPÇU
Dr. Öğr. Üy.Remzi AYDIN
Sosyoloji Bölümü
 
Dr. Öğr. Üy.Oltan EVCİMEN
Dr. Öğr. Üy.Aylin Yonca GENÇOĞLU
Dr. Öğr. Üy.Zehni ÖZMEN
Türk Halk Bilimi Bölümü
 
Doç. Dr. Ali SELÇUK
Dr. Öğr. Üy.Betül GÖRKEM
Arş. Gör. Saim ÖRNEK
Felsefe Bölümü
 
Prof. Dr. Arslan TOPAKKAYA
Dr. Öğr. Üy.Haluk AŞAR
Arş. Gör. Sedat DOĞAN
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
 
Öğr. Gör. Ahmet İPŞİRLİ
Öğr. Gör. Pelin İRGİN
Arş. Gör. Eda Kevser ŞAHİN
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çerkez Dili ve Kültürü Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üy.Hüseyin PARLAK
Arş. Gör. Çağlar DANACI
 

Arş.Gör. Canan YOĞUT
 
Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 
Dr. Öğr. Üy.Nurcan KALKIR
Dr. Öğr. Üy.Feyza GÖREZ
Arş. Gör. Didem YILMAZ
Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ATAY
Öğr. Gör. Nihan KARA SENCER
Arş. Gör. Serdar YILMAZ
İbrani Dili ve Edebiyatı Anabilim
 
Dr. Öğr. Üy.Nurcan KALKIR
Öğr. Gör. Elşen GURBANOV
Arş. Gör. Arzu CEBE
Ermeni Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 
Doç. Dr. Arina BERİDZE
Dr. Öğr. Üy.Ayşegül ATAY
Arş. Gör. Güliz ENBATAN
Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 
Dr. Öğr. Üy.Hatice KÖROĞLU TÜRKÖZÜ
Arş. Gör. Nihan KARAKUŞ HARMANCI
Arş. Gör. Mehmet ÖLÇER
 
 
Sınıf Danışmanları
Dekanlık Prof. Dr. Özen TOK                        
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 
Arş. Gör. Bülent SAYAK                        (1. Sınıf  I. veII Öğretim)
Arş. Gör. Sevinç YAKUT YEŞİLYURT  (2. Sınıf  I. veII Öğretim)
Arş. Gör. Duygu OYLUBAŞ KAFTAR   (3. Sınıf   I.ve II. Öğretim)
 Arş. Gör. Muhammet KAYA                 (4. Sınıf  I. Öğretim)
Arş. Gör. Hanife GEZER                       (4. Sınıf  II. Öğretim)
Tarih Bölümü
 
Arş. Gör. Tekin Aycan TAŞÇI                (1. Sınıf I. ve II. Öğretim)
Arş. Gör. Rahman ŞAHİN                     (2. Sınıf I. ve II. Öğretim)
Arş. Gör. Turan SAĞIR                         (3. Sınıf I. ve II. Öğretim)
Arş. Gör. Nebil KARADUMAN              (4. Sınıf I. ve II. Öğretim)
Sanat Tarihi Bölümü
 
 
Arş. Gör. Derya GÜNER                          (1. Sınıf I. ve II. Öğretim)
Arş. Gör. Fadime ÖZLER                        (2. Sınıf I. ve II. Öğretim)
Arş. Gör. İsrafil MUTLU                           (3. Sınıf I. ve II. Öğretim)
Arş. Gör. Esra GÜNDOĞAN BALDIK      (4. Sınıf I. ve II. Öğretim)
 
Sosyoloji Bölümü
 
Arş. Gör. Melek AKGÜN                          (1. Sınıf I. ve II. Öğretim)
Arş. Gör. Melek AKGÜN                          (2. Sınıf I. ve I.Öğretim)
Dr. Öğr. Üy .Aylin Yonca GENÇOĞLU     (3. Sınıf I. ve IIÖğretim)
Dr. Öğr. Üy. Oltan EVCİMEN                   (4. Sınıf I. ve II.Öğretim)
Türk Halk Bilimi Bölümü
 
Arş.Gör. Saim ÖRNEK (1.Sınıf I.Öğeretim)
Felsefe Bölümü
 
Dr. Öğr. Üy.Haluk AŞAR                                     (I. Öğretim)
Dr.Öğr Üy. Sedat DOĞAN                                     (II. Öğretim)
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
 
Arş. Gör. Özlem SAYAR                                      (1. Sınıf)
Dr. Öğr. Üy.Abdurrahman KARA                         (2. Sınıf)
Arş. Gör. Emrah AKTAŞ                                      (3. Sınıf)
Öğr. Gör. Nilgün KARSAN                                   (4. Sınıf)
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü
 
 
 
 
 
 
 
Çekrez Dili ve Kültürü ANAbilim Dalı
 
 
Öğr. Gör. Sırrı SOYTÜRK                                    (1. Sınıf)
Dr. Öğr. Üyesi Arif YILDIRIM                               (2. Sınıf)
Öğr. Gör. Sırrı SOYTÜRK                                    (3. Sınıf)
Arş. Gör. Çağlar DANACI                                    (4. Sınıf)
 
 
Arş. Gör. Canan YOĞURT
Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 
Arş. Gör. Didem YILMAZ                                     (1. Sınıf)
Dr. Öğr. Üy.Feyza GÖREZ                                  (2. Sınıf)
Arş. Gör. Didem YILMAZ                                     (3. Sınıf)
Dr. Öğr. Üy.Feyza GÖREZ                                   (4. Sınıf)
Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 
Arş. Gör. Yasemin YAZICI                                    (1. Sınıf)
Arş. Gör. Yasemin YAZICI                                    (2. Sınıf)
Arş. Gör. Güliz ENBATAN                                    (3. Sınıf)
Arş. Gör. Serdar YILMAZ                                     (4. Sınıf)
İbrani Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 
Arş. Gör. Arzu CEBE                                            (1. Sınıf)
Arş. Gör. Arzu CEBE                                            (2. Sınıf)
Arş. Gör. Arzu CEBE                                            (3. Sınıf)
Arş. Gör. Arzu CEBE                                            (4. Sınıf)
Ermeni Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 
Arş. Gör. Güliz ENBATAN                                    (1. Sınıf)
Arş. Gör. Güliz ENBATAN                                    (2. Sınıf)
Arş. Gör. Nihan ATLI                                            (3. Sınıf)
Arş. Gör. Nihan ATLI                                            (4. Sınıf)
Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 
Arş. Gör. Nihan K. HARMANCI       (1. Sınıf  I. ve II.Öğretim)
Prof. Dr. Sırrı Göksel TÜRKÖZÜ     (2. Sınıf I.Öğretim)
Dr. Öğr. Üy Dr.Hatice TÜRKÖZÜ    (2. Sınıf II.Öğretim)
Arş. Gör. Mehmet ÖLÇER              (3. Sınıf I. ve  II.Öğretim)
Arş. Gör. Şehriban KARACAN     (4. Sınıf I. II.Öğretim)
 
 
Katalog Sorumlusu Listesi
Dekanlık Prof. Dr. Özen TOK                        
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Arş. Gör. Hanife GEZER
Arş. Gör. Melike SOMUNCU
Tarih Bölümü Arş. Gör. Turan SAĞIR
Sanat Tarihi Bölümü Arş. Gör. Derya GÜNERİ
Sosyoloji Bölümü Arş. Gör. Melek AKGÜN
Türk Halk Bilimi Bölümü Arş. Gör. Saim ÖRNEK
Felsefe Bölümü Dr. Öğr. Üy.Haluk AŞAR
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Öğr. Gör. Ömer ERDOĞAN
Arş. Gör. Özlem SAYAR
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü
 
Çerkez Dili ve Kültürü Anabilim Dalı
Arş. Gör. Çağlar DANACI
 
Arş. Gör. Canan YOĞURT
Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Arş. Gör. Didem YILMAZ
Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Arş. Gör. Serdar YILMAZ
İbrani Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Arş. Gör. Arzu CEBE         
Ermeni Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Arş. Gör. Nihan ATLI
Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Arş. Gör. Şehriban KARACAN
 
 
Erasmus / Farabi / Mevlana  Fakülte Koordinatörü
Dekanlık Prof. Dr. Özen TOK                        
Erasmus Temsilcileri
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. Şahika KARACA
Tarih Bölümü Prof. Dr. Gülbadi ALAN
Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üy.Aslı SAĞIROĞLU ARSLAN
Sosyoloji Bölümü Prof. Dr. Koray DEĞİRMENCİ
Türk Halk Bilimi Bölümü Doç. Dr. Zeliha Nilüfer NAHYA
Felsefe Bölümü Dr. Öğr. Üy.Haluk AŞAR
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör. Emrah AKTAŞ
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör. Çağlar DANACI
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Arş. Gör. Güliz ENBATAN
Arş. Gör. Arzu CEBE
 
 
Farabi Temsilcileri
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. Galip GÜNER
Tarih Bölümü Prof. Dr. Özen TOK             
Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üy.Aslı SAĞIROĞLU ARSLAN
Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üy.Aylin Yonca GENÇOĞLU
Türk Halk Bilimi Bölümü Dr. Öğr. Üy.Betül GÖRKEM
Felsefe Bölümü dr. Öğr. Üy.. Sedat DOĞAN
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Öğr. Gör. Nilgün KARSAN
Arş. Gör. Şeyma AŞAR
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör. Çağlar DANACI
 
 
Mevlana Temsilcileri
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. Galip GÜNER
Tarih Bölümü Prof. Dr. Özen TOK  
Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üy.Aslı SAĞIROĞLU ARSLAN
Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üy.Oltan EVCİMEN
Türk Halk Bilimi Bölümü Dr. Öğr. Üy.Betül GÖRKEM
Felsefe Bölümü Dr. Öğr. Üy. Sedat DOĞAN
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üy.Abdurrahman KARA
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör. Çağlar DANACI
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arş. Gör. Didem YILMAZ
 
 
Mezun Öğrenciler İle İletişim Komisyonu
Dekanlık Prof. Dr. Özen TOK                        
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör. Bülent SAYAK                      
Tarih Bölümü Doç. Dr. Hikmet Zeki KAPÇI
Sanat Tarihi Bölümü
Dr. Öğr. Üy.Aslı SAĞIROĞLU ARSLAN
Dr. Öğr. Üy.Remzi AYDIN
Sosyoloji Bölümü Doç. Dr. İlkay ŞAHİN
Türk Halk Bilimi Bölümü --
Felsefe Bölümü Dr. Öğr. Üy.Serdar SAYGILI
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğr. Gör. Ahmet İPŞİRLİ
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör. Çağlar DANACI
Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üy.Nurcan KALKIR
Dr. Öğr. Üy.Feyza GÖREZ
Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Arş. Gör. Hülya DEVECİ                                                    
Arş. Gör. Güliz ENBATAN                                                  
İbrani Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı  
Arş. Gör. Arzu CEBE 
Öğr. Gör. Elşen GURBANOV                                                      
Ermeni Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üy.Ayşegül ATAY
Arş. Gör. Nihan ATLI
Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Arş. Gör. Mehmet ÖLÇER  
Arş. Gör. Nihan KARAKUŞ HARMANCI
Arş. Gör. Candan Kadriye GİRAY                                 
 
 
Mezuniyet Töreni Komisyonu
Dekanlık Doç. Dr. Hasan BAKTIR
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Doç. Dr. Şahika KARACA
Arş. Gör. Sevinç Y. YEŞİLYURT         
Tarih Bölümü Doç. Dr. Hikmet  Zeki KAPÇI
Sanat Tarihi Bölümü
Dr. Öğr. Üy.Aslı SAĞIROĞLU ARSLAN
Dr. Öğr. Üy.Remzi AYDIN
Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üy.Zehni ÖZMEN
Türk Halk Bilimi Bölümü --
Felsefe Bölümü Dr. Öğr. Üy.Haluk AŞAR
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Öğr. Gör. Ömer ERDOĞAN
Arş. Gör. Özlem SAYAR
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör. Çağlar DANACI
Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Arş. Gör. Didem YILMAZ
Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Arş. Gör. Hülya DEVECİ
Arş. Gör. Nihan ATLI
Arş. Gör.Güliz ENBATAN
İbrani Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Arş. Gör. Arzu CEBE         
Ermeni Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Arş. Gör. Canan YOĞURT
Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Arş. Gör. Candan Kadriye GİRAY
 
 
Engelli Öğrenci Komisyonu
Dekanlık Doç. Dr. Hasan BAKTIR  
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör. Duygu OYLUBAŞ KAFTAR               
Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üy.Erhan YOSKA
Sanat Tarihi Bölümü
Doç. Dr. Sultan Murat TOPÇU
Dr. Öğr. Üy.Remzi AYDIN
Sosyoloji Bölümü Doç. .Dr. Ahmet Burak Kahraman
Türk Halk Bilimi Bölümü --
Felsefe Bölümü Dr. Öğr. Üy.Sinan KILIÇ
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üy.Hatice EŞBERK
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör. Çağlar DANACI
Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üy.Feyza GÖREZ
Arş. Gör. Didem YILMAZ
Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Arş. Gör. Nihan ATLI
İbrani Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Elşen GURBANOV
Öğr. Gör. Elhan ALLAHVERDİYEV
Ermeni Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Tariyel BABAYEV
Arş. Gör. Nihan ATLI 
Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Arş. Gör. Mehmet ÖLÇER  
Arş. Gör. Nihan KARAKUŞ HARMANCI
Arş. Gör. Candan Kadriye GİRAY                                  
 
 
Sosyal ve Bilimsel Etkinlikler Komisyonu
Dekanlık Doç. Dr. Hasan BAKTIR 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH
Arş. Gör. Muhammet KAYA
Tarih Bölümü Doç. Dr. Cengiz KARTIN
Sanat Tarihi Bölümü
Doç. Dr. Sultan Murat TOPÇU
Dr. Öğr. Üy.Remzi AYDIN
Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üy.Aylin Yonca GENÇOĞLU
Türk Halk Bilimi Bölümü --
Felsefe Bölümü Yrd. Dr. E. Evren RUTLİ
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dr. Öğr. Üy.Seniye VURAL
Dr. Öğr. Üy.Abdurrahman KARA
Arş. Gör. Emrah AKTAŞ
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör. Çağlar DANACI
Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Arş. Gör. Didem YILMAZ
Dr. Öğr. Üy.Feyza GÖREZ
Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Öğr.Gör.Dr. Ayhan KUŞÇULU
Arş. Gör. Yasemin YAZICI
İbrani Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Arş. Gör. Arzu CEBE   
Öğr. Gör. Elşen GURBANOV
Öğr. Gör.Elhan ALLAHVERDİYEV                                               
Ermeni Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Öğr. Gör.Aslı ALİYEVA
Arş. Gör. Nihan ATLI 
Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Arş. Gör. Mehmet ÖLÇER  
Arş. Gör. Nihan KARAKUŞ HARMANCI
Arş. Gör. Candan Kadriye GİRAY                                 
 
 
Oryantasyon ve Kariyer Yönlendirme Komisyonu
Dekanlık Doç. Dr. Hasan BAKTIR 
   
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dr. Öğr. Üy.Hilal AKÇA
Arş. Gör. Hanife GEZER
Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üy. Can DEVECİ                      
Sanat Tarihi Bölümü Arş.Gör. İsrafil MUTLU
Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üy.Zehni ÖZMEN
Türk Halk Bilimi Bölümü --
Felsefe Bölümü Dr. Öğr. Üy.Vedat ÇELEBİ
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Öğr. Gör. Nilgün KARSAN                                                
Arş. Gör. Eda Kevser ŞAHİN
Arş. Gör. Özlem SAYAR 
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör. Çağlar DANACI
Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üy.Nurcan KALKIR
Dr. Öğr. Üy.Feyza GÖREZ
Arş. Gör. Didem YILMAZ
Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ali Volkan ERDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ATAY
Öğr. Gör. Nihan KARA SENCER
İbrani Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Arş. Gör. Arzu CEBE   
Öğr. Gör. Elşen GURBANOV
Ermeni Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Gaffar MEHDİYEV
Dr. Öğr. Üy.Ayşegül ATAY
Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Arş. Gör. Mehmet ÖLÇER  
Arş. Gör. Nihan KARAKUŞ HARMANCI
Arş. Gör. Candan Kadriye GİRAY                                 
 
 
Dergi ve Yayın Komisyonu
 Doç. Dr. Hasan BAKTIR  (Başkan) İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü  Öğretim Üyesi
 Prof. Dr. Atabey KILIÇ (Üye) Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü  Öğretim Üyesi
 Prof. Dr. Koray DEĞİRMENCİ(Üye) Sosyoloji Bölümü  Öğretim Üyesi
 Doç. Dr. Celil ASLAN(Üye) Sanat Tarihi Bölümü  Öğretim Üyesi
 Doç. Dr. M.Kasım ÖZGEN Üye) İFelsefe Bölümü  Öğretim Üyesi
 
 
Web Sitesi Komisyonu
Doç. Dr. Hasan BAKTIR                    (Başkan) İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü  Öğretim Üyesi
 Levent SAĞLAM                               (Üye) Fakülte Bilgi İşlem Merkezi
Şadan Emre BERKTEN                     (Üye) Fakülte Bilgi İşlem Merkezi
 Ayfer LİVYABANCI                           (Üye) Fakülte Personel İşleri
 Fatma ASLAN                                   (Üye) Fakülte İdari İşler
 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
 Doç. Dr. Hasan BAKTIR                   ( Başkan) İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü  Öğretim Üyesi
 Mehmet Fatih KÖŞKER                    (Üye) Fakülte Taşınır Kayıt Kontrol
 Mehmet KAYA                                   (Üye) Fakülte Taşınır Kayıt Kontrol
 Levent SAĞLAM                              (Üye) Fakülte Bilgi İşlem Merkezi
 Osman SAĞLAM                              (Üye) Fakülte Teknik Bakım
 
 
Hazırlık Programı Koordinatörleri
Dekanlık Prof. Dr. Özen TOK                        
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Dr. Öğr. Üy. Abdurrahman KARA
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü  Dr. Öğr. Üy. Arif YILDIRIM
 
 
Yabancı Dil Bölümlerinin Durumunu Değerlendirme Komisyonu
Unvanı/Adı Soyadı
 
Komisyon Üyesi Olduğu Bölümü/Anabilim Dalı
Doç. Dr. Hasan BAKTIR
(Başkan)
Dekanlık
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan KALKIR
(Üye)
Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Dr. Öğr. Üyesi Feyza GÖREZ
(Üye)
Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ATAY
(Üye)
Ermeni Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Öğr. Gör. Nihan KARA SENCER
(Üye)
Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Arş. Gör. Arzu CEBE
(Üye)
İbrani Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Arş. Gör. Nihan KARAKUŞ HARMANCI
(Üye)
Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Arş. Gör. Canan YOĞURT
(Üye)
Hindoloji Anabilim Dalı 
Arş. Gör. Şeyma AŞAR
(Üye)
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Arş. Gör. Didem YILMAZ
(Üye)
Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Arş. Gör. Çağlar DANACI
(Üye)
      Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü
 
Adres : Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : +90 352 437 93 42
Faks : +90 352 437 93 43
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 - 10500
E-Posta : edebiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu