Fakülte Komisyonları
 
Edebiyat Fakültesi Komisyon Bilgileri
 
Birim Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu
Doç. Dr. Hasan BAKTIR
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet Kasım ÖZGEN   
Felsefe Bölümü  Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Fatma ARSLAN
Bilgisayar İşletmeni
Betül İSLAMOĞLU
Öğrenci
 
Birim Kalite Güvence Sistemi Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Hasan BAKTIR                  
 (Başkan)
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sevinç ÜÇGÜL                 
 (Üye)
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER              
 (Üye)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Melih KARAKUZU        
 (Üye)
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Selma SILAY            
 (Üye)
Öğrenci
 
Erasmus, Farabi ve Mevlana Fakülte Koordinatörü
Doç. Dr. Hasan BAKTIR              
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
 
Burs Komisyonu
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER                             
(Başkan)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Yonca GENÇOĞLU  
(Üye)
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Can DEVECİ
(Üye)
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
 
Alt Yayın Komisyonu
Asil
Doç. Dr. Hasan BAKTIR               
(Başkan)
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Galip GÜNER                  
(Üye)
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Melih KARAKUZU         
(Üye)
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
 
Yedek
Doç. Dr. Şahika KARACA
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hasan BAKTIR
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
 
 
 
 
 
Akademik Yükseltme ve Atama Komisyonu
Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI          
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sevinç ÜÇGÜL            
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hasan BAKTIR             
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İlkay ŞAHİN
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Şahika KARACA
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdem ERİNÇ
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Remzi AYDIN    
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Yonca GENÇOĞLU
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
 
Yayın Komisyonu
 Prof. Dr. Özen TOK              
(Başkan)
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
 Prof. Dr. Atabey KILIÇ                 
(Üye)
Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
 Prof. Dr. Koray DEĞİRMENCİ    
(Üye)
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
 Doç. Dr. Celil ASLAN                  
(Üye)
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
 Doç. Dr. Mehmet Kasım ÖZGEN              
(Üye)
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
 
Edebiyat Fakültesi Dergi Komisyonu
Unvanı/Adı Soyadı
Görevi
Bölümü
Doç. Dr. Mehmet Kasım ÖZGEN
Yayın Kurulu Başkanı
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hatice KÖROĞLU TÜRKÖZÜ
Baş Editör
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Turgut KOÇOĞLU
Üye
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hasan BAKTIR
Üye
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Yonca GENÇOĞLU
Üye
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Evren Erman RUTLİ
Editör Yardımcısı
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Can DEVECİ
Editör Yardımcısı
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Ahmet İPŞİRLİ
Editör Yardımcısı
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
 
Web Sitesi Komisyonu
 Doç. Dr. Hasan BAKTIR                   
 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
 Levent SAĞLAM                             
 Fakülte Bilgi İşlem Merkezi
 Şadan Emre BERKTEN                   
 Fakülte Bilgi İşlem Merkezi
 Ayfer LİVYABANCI                       
 Fakülte Personel İşleri
 Fatma ARSLAN                                   
 Fakülte İdari İşler
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
 Doç. Dr. Hasan BAKTIR                   
(Başkan)
 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
 Mehmet Fatih KÖŞKER                   
(Üye)
 Fakülte Taşınır Kayıt Kontrol
 Mehmet KAYA                                
(Üye)
 Fakülte Taşınır Kayıt Kontrol
 Levent SAĞLAM                             
(Üye)
 Fakülte Bilgi İşlem Merkezi
 Osman SAĞLAM                             
(Üye)
 Fakülte Teknik Bakım
 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU
 
 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 
Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH
Doç. Dr. Hacer TOKYÜREK
Dr. Öğr. Üyesi Hilal AKÇA
 
Tarih Bölümü
 
Prof. Dr. Hasan Ali ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Erhan YOSKA
Dr. Öğr. Üyesi Can DEVECİ
 
Sanat Tarihi Bölümü
 
Prof. Dr. Sultan Murat TOPÇU
Doç. Dr. Celil ARSLAN
Dr. Öğr. Üyesi Remzi AYDIN
 
Sosyoloji Bölümü
 
Prof. Dr. Koray DEĞİRMENCİ
Doç. Dr. İlkay ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi A. Yonca GENÇOĞLU
 
Felsefe Bölümü
 
Prof. Dr. Arslan TOPAKKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Serdar SAYGILI
Dr. Öğr. Üyesi Evren Erman RUTLİ
 
Psikoloji Bölümü
 
Prof. Dr. Arslan TOPAKKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Haluk AŞAR
Dr. Öğr. Üyesi Sedat DOĞAN
 
Türk Halk Bilimi Bölümü
 
Doç. Dr. Ali SELÇUK
Doç. Dr. Zeliha Nilüfer NAHYA
Dr. Öğr. Üyesi Betül GÖRKEM
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
 
Doç. Dr. Melih KARAKUZU
Doç. Dr. Hasan BAKTIR
Doç. Dr. İfakat Banu AKÇEŞME
 
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü
 
Dr. Öğr. Üyesi Erdem ERİNÇ
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin PARLAK
Dr. Öğr. Üyesi Arif YILDIRIM
 
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 
Prof. Dr. Sırrı Göksel TÜRKÖZÜ
Prof. Dr. Ali Volkan ERDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan KALKIR
 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 
Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİK
 
 
Yabancı Dil Bölümlerinin Durumunu Değerlendirme Komisyonu
Unvanı/Adı Soyadı
 
Komisyon Üyesi Olduğu Bölümü/Anabilim Dalı
Görev Yaptığı Bölümü
Doç. Dr. Hasan BAKTIR
(Başkan)
Dekanlık
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan KALKIR
(Üye)
Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Feyza GÖREZ
(Üye)
Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ATAY
(Üye)
Ermeni Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Nihan KARA SENCER
(Üye)
Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Arzu CEBE
(Üye)
İbrani Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
İbrani Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Canan YOĞURT
(Üye)
Hindoloji Anabilim Dalı 
Hindoloji Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Canan YOĞURT
(Üye)
Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Hindoloji Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Çağlar DANACI
(Üye)
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Nihan ATLI         
(Üye)
Ermeni Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Nihan KARAKUŞ HARMANCI
(Üye)
Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Şeyma AŞAR
(Üye)
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
 
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörü
Unvanı/Adı Soyadı
 
Komisyon Üyesi Olduğu Bölümü/Anabilim Dalı
Görev Yaptığı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Betül ATEŞCİ KOÇAK
 
Dekanlık
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
 
Yurt Dışı Eğitim Komisyonu
Unvanı/Adı Soyadı
 
Görev Yaptığı Bölümü
Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN
 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sırrı Göksel TÜRKÖZÜ
 
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Melih KARAKUZU
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
 
Akreditasyon Kurulu
Unvanı/Adı Soyadı
 
Görev Yaptığı Bölümü
Doç. Dr. Hasan BAKTIR
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hatice KÖROĞLU TÜRKÖZÜ
 
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdem ERİNÇ
 
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdem AKBAŞ
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Remzi AYDIN
 
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
 
 
BİDR Dış Değerlendirici Komisyon Üyeleri
Unvanı/Adı Soyadı
 
Görev Yaptığı Bölümü
Prof. Dr. Sevinç ÜÇGÜL
 
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hasan BAKTIR
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Remzi AYDIN
 
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
Abdurrahman HAMURCU
 
Fakülte Sekreteri
 
Öğrenci Sempozyumu Komisyon Üyeleri
Yönetim Kurulu Üyeleri İsimleri
 
Üst Komisyon Üyeleri İsimleri
Prof. Dr. Sevinç ÜÇGÜL
 
Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN
Doç. Dr. Melih KARAKUZU
 
Prof. Dr. Hasan Ali ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Betül ATEŞCİ KOÇAK
 
Prof. Dr. Nilay ÇORAĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Kenan KOÇAK
 
Prof. Dr. Arslan TOPAKKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Erdem ERİNÇ
 
Prof. Dr. Sevinç ÜÇGÜL
Dr. Öğr. Üyesi Arif YILDIRIM
 
Prof. Dr. Sırrı Göksel TÜRKÖZÜ
 
 
Prof. Dr. Koray DEĞİRMENCİ
 
 
Prof. Dr. Ali Volkan ERDEMİR
 
 
Doç. Dr. Melih KARAKUZU
 
 
Doç. Dr. Ali SELÇUK
 
 
Doç. Dr. Ali KÜÇÜKLER
 
 
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER
 
 
Doç. Dr. Hatice KÖROĞLU TÜRKÖZÜ
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan KALKIR
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ATAY
Adres : Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : +90 352 437 93 42
Faks : +90 352 437 93 43
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 - 10500
E-Posta : edebiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu