Fakülte Komisyonları
 
 
 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ KOMİSYONLARI
Birim Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu
Doç. Dr. Hasan BAKTIR       (Başkan)
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Remzi AYDIN
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Arif YILDIRIM
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Fatma ARSLAN
Bilgisayar İşletmeni
Birkan UZUNOĞLU
Öğrenci
 
Birim Kalite Güvence Sistemi Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Hasan BAKTIR                        
 (Başkan)
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sultan Murat TOPÇU                 
 (Üye)
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Volkan ERDEMİR
 (Üye)
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER               
 (Üye)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hatice KÖROĞLU TÜRKÖZÜ
 (Üye)
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ali KÜÇÜKLER
 (Üye)
Kafkas Dilleri ve Kültürü Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Turgut KOÇOĞLU
 (Üye)
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ahmet Burak KAHRAMAN
 (Üye)
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hülya TAFLI DÜZGÜN        
 (Üye)
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İ. Banu AKÇEŞME
 (Üye)
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Can DEVECİ
 (Üye)
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Betül A. GÖRKEM
 (Üye)
Türk Halkbilimi Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Evren Erman RUTLİ
 (Üye)
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Betül ATEŞCİ KOÇAK
 (Üye)
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Arif YILDIRIM
 (Üye)
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİK
 (Üye)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Feyza GÖREZ
 (Üye)
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Çağlar DANACI
 (Üye)
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Derya GÜNERİ
 (Üye)
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı
Serkan ÖNDER
 (Üye)
Öğrenci
Selma SILAY           
 (Üye)
Öğrenci
Muhammed Burak GÜNERİ
 (Üye)
Öğrenci
 
 
 
 
 
Erasmus, Farabi ve Mevlana Fakülte Koordinatörü
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
 
Sosyal Faaliyetler Fakülte Koordinatörü
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
 
Kariyer Danışma Fakülte Koordinatörü
Öğr. Gör. Nilgün KARSAN
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
 
Mezunlarla İletişim Komisyonu
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER                             
 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Volkan ERDERMİR
 
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Turgut KOÇOĞLU
 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Aslı SARIOĞLU ARSLAN
 
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hatice KÖROĞLU TÜRKÖZÜ
 
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Zehni ÖZMEN
 
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Vedat ÇELEBİ
 
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Kenan KOÇAK
Öğr. Gör. Nilgün KARSAN
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
Dr. Öğr. Üyesi Erdem ERİNÇ
 
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Feyza GÖREZ
 
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan KALKIR 
 
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / İbrani Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ATAY
 
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
 
Burs Komisyonu
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER                             
Başkan
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Yonca GENÇOĞLU 
(Üye)
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Can DEVECİ
(Üye)
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
 
Alt Yayın Komisyonu
Asil
Doç. Dr. Hasan BAKTIR               
(Başkan)
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Galip GÜNER                  
(Üye)
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Melih KARAKUZU         
(Üye)
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Yedek
 
Dr. Öğr. Can DEVECİ
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİK
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
 
Akademik Yükseltme ve Atama Komisyonu
Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI          
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Volkan ERDEMİR            
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hatice KÖROĞLU TÜRKÖZÜ            
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İlkay ŞAHİN
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER                            
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdem ERİNÇ
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Remzi AYDIN    
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Yonca GENÇOĞLU
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
 
Yayın Komisyonu
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER
(Başkan)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
 Prof. Dr. Atabey KILIÇ                 
(Üye)
Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
 Prof. Dr. Koray DEĞİRMENCİ    
(Üye)
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
 Doç. Dr. Celil ASLAN                  
(Üye)
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet Kasım ÖZGEN
(Üye)
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Kenan KOÇAK
(Üye)
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
 
 
Edebiyat Fakültesi Dergi Komisyonu
Unvanı/Adı Soyadı
Görevi
Bölümü
Doç. Dr. Mehmet Kasım ÖZGEN
Başkan
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hasan BAKTIR
Editör
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER
Yayın Kurulu Başkanı
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hatice KÖROĞLU TÜRKÖZÜ
Üye
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Turgut KOÇOĞLU
Üye
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Yonca GENÇOĞLU
Üye
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Evren Erman RUTLİ
Editör Yardımcısı
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Can DEVECİ
Editör Yardımcısı
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Ahmet İPŞİRLİ
Editör Yardımcısı
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
 
Web Sitesi Komisyonu
 Doç. Dr. Hasan BAKTIR 
 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
 Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER
 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Arş.Gör. Muhammet KAYA
 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
Abdurrahman HAMURCU
 Fakülte Sekreteri
 Levent SAĞLAM   
 Fakülte Bilgi İşlem Merkezi
 Şadan Emre BERKTEN 
 Fakülte Bilgi İşlem Merkezi
 Ayfer LİVYABANCI 
 Fakülte Personel İşleri
 Fatma ARSLAN 
 Fakülte İdari İşler
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
 Doç. Dr. Gökçe Y. PELER
(Başkan)
 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
 Mehmet Fatih KÖŞKER
(Üye)
 Fakülte Taşınır Kayıt Kontrol
 Mehmet KAYA
(Üye)
 Fakülte Taşınır Kayıt Kontrol
 Levent SAĞLAM
(Üye)
 Fakülte Bilgi İşlem Merkezi
 Osman SAĞLAM
(Üye)
 Fakülte Teknik Bakım
 
 
 
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörü
Unvanı/Adı Soyadı
 
Komisyon Üyesi Olduğu Bölümü/Anabilim Dalı
Görev Yaptığı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Betül ATEŞCİ KOÇAK
 
Dekanlık
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
 
Yurt Dışı Eğitim Komisyonu
Unvanı/Adı Soyadı
 
Görev Yaptığı Bölümü
Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN
 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sırrı Göksel TÜRKÖZÜ
 
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Melih KARAKUZU
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
 
Akreditasyon Kurulu
Unvanı/Adı Soyadı
 
Görev Yaptığı Bölümü
Doç. Dr. Hasan BAKTIR
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hatice KÖROĞLU TÜRKÖZÜ
 
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdem ERİNÇ
 
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdem AKBAŞ
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Remzi AYDIN
 
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Can DEVECİ
 
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Betül ATEŞCİ KOÇAK
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Hilal AKÇA
 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Yonca GENÇOĞLU 
 
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Çağlar DANACI
 
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
Serkan YÜKSEL
 
Öğrenci
 
 
BİDR Komisyon Üyeleri
Unvanı/Adı Soyadı
 
Görev Yaptığı Bölümü
Doç. Dr. Hasan BAKTIR
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İ. Banu AKÇEŞME
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İlkay ŞAHİN
 
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Remzi AYDIN
 
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Çağlar DANACI
 
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Sevinç YAKUT YEŞİLYURT
 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
Abdurrahman HAMURCU
 
Fakülte Sekreteri
Mediha Bala ÇINAR
 
Öğrenci
 
Öğrenci Sempozyumu Komisyon Üyeleri
Yönetim Kurulu Üyeleri İsimleri
 
Üst Komisyon Üyeleri İsimleri
Prof. Dr. Sevinç ÜÇGÜL
 
Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN
Doç. Dr. Melih KARAKUZU
 
Prof. Dr. Hasan Ali ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Betül ATEŞCİ KOÇAK
 
Prof. Dr. Nilay ÇORAĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Kenan KOÇAK
 
Prof. Dr. Arslan TOPAKKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Erdem ERİNÇ
 
Prof. Dr. Sevinç ÜÇGÜL
Dr. Öğr. Üyesi Arif YILDIRIM
 
Prof. Dr. Sırrı Göksel TÜRKÖZÜ
 
 
Prof. Dr. Koray DEĞİRMENCİ
 
 
Prof. Dr. Ali Volkan ERDEMİR
 
 
Doç. Dr. Melih KARAKUZU
 
 
Prof. Dr. Ali SELÇUK
 
 
Doç. Dr. Ali KÜÇÜKLER
 
 
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER
 
 
Doç. Dr. Hatice KÖROĞLU TÜRKÖZÜ
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan KALKIR
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ATAY
 
 
 
Ölçme - Değerlendirme ve Sınav Koordinasyon Komisyonu
 
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER (Başkan)
 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi Yonca GENÇOĞLU
 Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİK
 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Arif YILDIRIM
 Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Dr. Dursun EŞSİZ
 Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Muhammet KAYA
 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
Fatih Mehmet KÖŞKER
 Memur
 
 
Dijital ve Örgün Eğitim-Öğretim Komisyonu
Doç. Dr. Hasan BAKTIR (Başkan)
 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İlkay ŞAHİN
 Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Sinan KILIÇ
 Felsefe Bölümü Öğretim Elemanı
Dr. Öğr. Üyesi Can DEVECİ
 Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdem ERİNÇ
 Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Erhan ÇAPRAZ
 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Remzi AYDIN
 Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Kenan KOÇAK
 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
 
AR-GE Komisyonu
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hacer TOKYÜREK
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Cengiz KARTIN
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Remzi AYDIN
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Oltan EVCİMEN
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Vedat ÇELEBİ
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali SELÇUK
Türk Halkbilimi Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hülya TAFLI DÜZGÜN
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdem ERİNÇ
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Feyza GÖREZ
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
 
 
H.E.K (Hurda, Enkaz, Köhne ve Kullanılamaz) Komisyonu
 
H.E.K.
ASİL ÜYE
YEDEK ÜYE
Komisyon Başkanı
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Hasan BAKTIR
Üye
Fakülte Sekreteri
Abdurrahman HAMURCU
Şef
Ayhan KOÇER
Üye
Bilgisayar İşletmeni
Fatih Mehmet KÖŞKER
Bilgisayar İşletmeni
Mehmet KAYA
Üye
Bilgisayar İşletmeni
Mehmet KAYA
Teknisyen
Osman SAĞLAM
Üye
Bilgisayar İşletmeni
Levent SAĞLAM
Sürekli/İşçi
Şadan Emre BERKTEN
 
Adres : Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : +90 352 437 93 42
Faks : +90 352 437 93 43
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 - 10500
E-Posta : edebiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu