Öğrenci Sempozyumu
 
 
 
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Dil ve Kültür Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu
 
Dil ve Kültür Çalışmaları Sempozyumu’nun Değerli Katılımcıları;
Sizleri 11-12 Mayıs 2018 tarihleri arası Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dil ve Kültür Çalışmaları Sempozyumu’na davet etmekten mutluluk duyuyoruz.
Dil ve Kültür Çalışmaları Sempozyumu’nda Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında hem lisans hem de lisansüstü düzeyde eğitim görmekte olan Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencilerini bilimsel çalışmalara teşvik etmek hedeflenmiştir. Günümüz bilim dünyasında, yeni yaklaşımların disiplinler arası araştırmaları öne çıkarması sebebiyle, sempozyumun hedeflerinden biri de disiplinler arası bir çalışma alanı oluşturmaktır. Bu yüzden, başvuru aşamasında, belirlenen sempozyum konuları bağlamında disiplinler arası bakış açısıyla hazırlanmış bildirilere de yer verilecektir. Ayrıca 2018 yılında ilki gerçekleştirilecek olan bu sempozyumun geleneksel hâle getirilmesi de amaçlanmaktadır.
Dil ve Kültür Çalışmaları Sempozyumu için başvuruda bulunanlara yardımcı olmak amacıyla önce “Bildiri özeti nasıl hazırlanır?”, bildiri özeti kabul edilen katılımcılar için de “Bildiri tam metni nasıl hazırlanır?” konulu seminer verilecektir. Bildiri özeti ve bildiri metninin belirlenen tarihlerde sayfada bulunan başvuru formu doldurularak eruogrencisempozyumu@gmail.com adresine elektronik posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.
Bildiri özeti ve bildiri tam metni yazımıyla ilgili ilkeler ayrıca sempozyum sayfasında yer almaktadır.
Bilim kurulundan geçen bildirilerin basımıyla ilgili bilgiler sempozyum sayfasından duyurulacaktır.
 
 
 
 
Kurullar
Sempozyum Onursal Başkanı
Erciyes Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Muhammet GÜVEN
 
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Hülya Argunşah/Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
 
Sempozyum Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Sevinç Üçgül / Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ali Küçükler/ Dekan Yardımcısı/Kafkas Dilleri ve Kültürü Bölüm Başkanı ve Hindoloji Anabilim Dalı Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Gökçe Yükselen Peler/ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı
 
Bilim Kurulu
Doç. Dr.A. Volkan Erdemir/Japon Dili ve Edebiyatı ABD Başkanı
Doç. Dr. Ali Küçükler/ Dekan Yardımcısı/Hindoloji ABD Başkanı
Doç. Dr. Ali Selçuk/Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Arslan Topakkaya/Felsefe Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Atay/Japon Dili ve Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Gökçe Yükselen Peler/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hasan Ali Şahin/Tarih Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Hatice Köroğlu Türközü/Kore Dili ve Edebiyatı ABD Başkanı
Prof. Dr. Hülya Argunşah/Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Doç. Dr. İlkay Şahin/Sosyoloji Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Melih Karakuzu/İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Nilay Çorağan/Sanat Tarihi Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Nurcan Kalkır/Çin Dili ve Ed.ABD Başkanı
Prof. Dr. S. Göksel Türközü/Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Sevinç Üçgül/Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
 
Sempozyum Sekreteryası
Arş. Gör. Duygu Oylubaş Katfar /Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Arş. Gör. Mustafa Cengiz/ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Muhammet Doruk /Türk Dili ve Edebiyatı Dr. Öğrencisi
 
 
ÖNEMLİ TARİHLER
 
“Bildiri Özeti Nasıl Hazırlanır?” Semineri 
(Arş. Gör. Melike SOMUNCU - Arş. Gör. Bülent SAYAK
 8 Aralık 2017
Bildiri Özetlerinin Teslimi İçin Son Tarih 19 Şubat 2018
Bilim Kurulunun Özetleri Değerlendirmesi İçin Son Tarih 23 Şubat 2018
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 25 Şubat 2018
“Bildiri Tam Metni Nasıl Hazırlanır?” Semineri 26 Şubat 2018
Bildiri Tam Metinlerinin Teslimi  24 Nisan 2018
Sempozyum Programının İlanı 4 Mayıs 2018
Sempozyum Tarihi  11-12 Mayıs 2018
 
 
 
KONU BAŞLIKLARI
 
Sempozyum, Dil, Edebiyat, Kültür Çalışmaları, Sosyoloji, Felsefe, Sanat Tarihi, Tarih alanlarında ve disiplinlerarası çalışmalarda sunulacak bildirilere açıktır. Bildiri özetlerinin, aşağıda sunulan konu başlıkları ya da benzer başlıkları kapsayacak şekilde hazırlanması beklenmektedir:
 
 
Çok Dilli Toplum ve Dil
Çok Kültürlü Toplum ve Dil Çeşitliliği
Karşılaştırmalı Dil, Edebiyat ve Kültür Çalışmaları
Dil, Kültür ve Çeviribilim
Dil, Kimlik ve Kültür
Çok Dillilik ve Dil Politikaları
Dil Eğitimi
Türkçe’nin Güncel Sorunları
Dil, Medya ve Teknoloji
Bilim Dili
Türk Dilli Dünyada Kültür Etkileşimleri
Dil Etkileşimleri
     Edebi Metinler Üzerinden Kültürü Anlamak
Zaman, Uzam ve Kültür İlişkisi
Kültürün Değişen Yönlerine Edebiyatın Etkisi
Kültürel Etkileşim Alanları
Popüler Kültür
Sosyal Medyada Kültür ve Kimlik Temsilleri
Maddi Kültür
Göçmen Kültürü
Mülteciler ve Zorunlu Göç
Diaspora Kültürü
Beden Politikalarının Kültüre Etkisi
Toplumsal Cinsiyet ve Kültür
Çağdaş Toplumlarda Çokulusluluk
Kimlik ve Çok Kültürlülük
Mitler, Semboller ve İşaretler
Gelenek, Görenek ve Ritüeller
Modernleşme Sürecinde Kültür
Yemek-Mutfak-Beslenme Kültürü
Toplumsal Hafıza
Kültür ve Din Etkileşimi
Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları Üzerinden Kültürü Anlamak
Kültürlerarası İletişim
Medya ve Kültür
Klasik Metinler Üzerinden Kültürü Anlamak
Tarihî Süreçte Kültür Değişmeleri
Kimlik, Tarih, Kültür ve Milliyetçilik Tartışmaları
 
 
 
 
 
Yazım Yayın İlkeleri
  • Bildiri özetinin başlığı en fazla 12 sözcükten oluşmalıdır.
  • Bildiri özeti en az 100, en çok 250 sözcükten oluşmalıdır.
  • Bildiri özeti ile birlikte en az 3 en çok 6 anahtar sözcük belirlenmelidir.
  • Bildiriler, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir bilimsel etkinlikte sunulmamış olmalıdır.
  • Yazım Kuralları ile ilgili temel bilgilendirme 8 Aralık 2017 tarihinde yapılacak “Bildiri Özeti Nasıl Hazırlanır?” Seminerinde verilecektir.
Sempozyuma katılmak isteyenlerin bu formu eksiksiz olarak doldurup, en geç 22/12/2017tarihine kadar sempozyum yazışma adresine (eruogrencisempozyumu@gmail.com ) e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.
Başvuru formu kesinlikle dijital ortamda doldurulup yazışma adresine gönderilecektir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. Her türlü sorunuz veya sorununuzda sempozyum sekreteryasına e-posta yoluyla başvurabilirsiniz. Yazışmalarda formda belirteceğiniz e-posta adresi yazışma adresi olarak kullanılacaktır.
 
Adres : Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : +90 352 437 93 42
Faks : +90 352 437 93 43
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 - 10500
E-Posta : edebiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu