Ölçme ve Değerlendirme
DERS GEÇME,

Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı (0) sıfırdır.

(2)Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

(3) Ham başarı puanı; dönem veya yıl sonu sınav puanının % 60’ına, ara sınavların puan ortalamasının % 40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.

(4) Ham başarı notları, birimlerin yaptıkları tercihe göre, esasları Senato tarafından belirlenen bağıl not dönüşüm yöntemlerinden biri kullanılarak veya yine birimler tarafından belirlenen mutlak not dönüşüm tabloları aracılığıyla belirlenir.

(5) Üniversitede kullanılan 4’lük sistem başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

 

Başarı Notu

Katsayı

Başarı Derecesi

AA

4.00

Mükemmel

BA

3.50

Pekiyi

BB

3.00

İyi

CB

2.50

Orta

CC

2.00

Yeterli

DC

1.50

Kalır

DD

1.00

Kalır

FD

0.50

Kalır

FF

0.00

Kalır

 

 

(6) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC veya daha yukarı olması gerekir. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 19)

 
AKADEMİK ORTALAMA HESAPLAMASI

Her ders için ayrı ayrı

dersin kredisi * başarı katsayısı = ağırlıklı not ortalaması bulunur.

Tüm dersler için

toplam ders kredisi ve toplam ağırlıklı not ortalaması bulunur.

Tüm dersler için

Toplam ağırlıklı not ortalaması / toplam alınan ders kredisi = akademik ortalama

şeklide hesaplanmaktadır.

Örnek:

Ders adı               Kredi                     başarı katsayısı                                 ağırlıklı not ortalaması

A                              3                                           4.00                                                           12.00

B                               2                                           3.00                                                           6.00

C                               5                                           2.00                                                           10.00

TOPLAM              10                                                                                                             28.00

 

                                        28/10 =2,80 (Akademik ortalama)

Virgülden sonra iki haneli olarak görülmekte olup görülmeyen 3. hane için yuvarlama işlemi yapılmaktadır.    2,804 = 2,80    /  2,805 = 2,81

Önemli Not: Akademik ortalamaya dahil olmayan dersler hariç olmak üzere hesaplanmakta,

Sistemde ki yoğunluğa göre akademik ortalama hesaplamaları sıraya alınmakta olup maksimum 48 saate kadar uzayabilmektedir.

 
 
 
 
 
Adres : Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : +90 352 437 93 42
Faks : +90 352 437 93 43
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 - 10500
E-Posta : edebiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu