Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
  1. Kuruluş
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 1998 yılında kurulmuş olup öğretim süresi 4 yılı kapsamaktadır.
  1. Hakkımızda
Hâlihazırda Türk dili ve lehçeleri, Avrupa’nın doğusundan Büyük Okyanus’a, Kuzey Buz Denizinden Hint Yarımadasına kadar uzanan milyonlarca kilometre karelik büyük bir sahada konuşma ve yazı dili olarak varlığını devam ettirmektedir. Gerek tarihî süreç içerisinde dilin kendi mahiyetinden dolayı ortaya çıkan gelişmeler, gerekse coğrafya, farklı sosyokültürel çevrelerle ilişki vb. harici amillerle Türk dili, bütün dillerde olduğu gibi bir taraftan değişirken, diğer taraftan alt kollara, lehçelere bölünmüştür. 20. asra kadar geçen zaman süreci içerisinde Türk lehçeleri arasında büyük farklılıklar bulunmamasına karşın 20. asırda meydana gelen gelişmeler neticesinde bu farklılıklar artmıştır.
Bugün Türk dili bünyesinde, bu büyük sahaya yayılmış olarak 28’in üzerinde yazı ve konuşma dili mevcuttur. Bunların büyük bir kısmı devlet dili, yazı dili ve edebiyat dili konumuna sahiptir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan Cumhuriyetlerinde; Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan, Başkurdistan, Çuvaşistan, Kabartay-Balkar, Karaçay-Çerkez, Dağıstan, Tuva, Saha (Yakut), Hakas, Altay özerk cumhuriyetlerinde ve değişik özerk bölgelerde konuşulmakta ve yazılmaktadır. Buna Çin Halk Cumhuriyeti’nin Doğu Türkistan, Kansu, Tibet, Çinghay ve Mançurya bölgelerini de dâhil etmek gerekir. Ayrıca Ukrayna, Gürcistan, İran, Irak, Suriye, Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya gibi ülkelerde de önemli sayıda Türkçe konuşan topluluklar bulunmaktadır.
Bu durum dikkate alındığı zaman, bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün en önemli amacı, Türk dünyasının dili, edebiyatı ve kültürü ile alakalı konular hakkında öğrencilere akademik bilgiler kazandırmak ve Türk kültürünü ilgilendiren meselelerde bilinçli bir duruşa sahip olmalarını sağlayıp onları bilimlik mahfillerde ferdî araştırmalara yönlendirmektir.
  1. Mezunların İstihdam Alanları
Bu bölümden mezun olan öğrenciler ‘Türklük bilimcisi / Türkolog’ unvanını almaktadırlar. Mezun öğrencileri Türkiye’de ve dünyada geniş bir iş alanı beklemektedir. Bu iş alanlarının başlıcaları şunlardır:
→ Gerekli pedagojik eğitimi aldıkları takdirde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, kolej ve dershanelerde öğretmenlik yapabilirler.
→ Çeşitli basın-yayın ve halkla ilişkiler kurumlarında çalışabilirler.
→ Araştırma kurumlarında uzman veya uzman yardımcısı olarak görev yapabilirler.
→ Yayınevlerinde editörlük yapabilirler.
→ Türk dünyası ile ticaret yapan özel şirketlerde çalışabilirler.
→ Türk dünyasında çeşitli seviyelerde okullarda öğretmenlik yapabilirler.
  1. Akademik Personel
Yard. Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER (Bölüm Başkanı)
Arş. Gör. Mustafa CENGİZ
İletişim
Adres: Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Melikgazi/KAYSERİ
Tel.: 0 352 207 66 66 - 33961
E-posta: gokcepeler@erciyes.edu.tr
 
 
 
Adres : Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : +90 352 437 93 42
Faks : +90 352 437 93 43
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 - 10500
E-Posta : edebiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu