Felsefe
Felsefe
 
Bilgi veya bilgeliği (hikmet) sevmek, onun peşinden koşmak anlamına gelen Felsefe hiç şüphesiz ki insanın başta kendi özsel varlığını ve genel anlamda varlığın anlamını kavrama ve hakikati arama yolculuğunda kendisinden asla vazgeçilemeyecek yüksek bir insani faaliyettir. Felsefe cevap aradığı sorular itibarıyla genellik arz etmesine rağmen bunlara verilen cevaplar bağlamında öznel bir nitelik taşımaktadır. Evrene ve insana felsefeyle ya da felsefi açıdan bakmak felsefenin felsefe öğrencilerine kazandırmak istediği temel özelliktir. Bölümümüzün öncelikli hedefi budur. Felsefe bölümünde hem felsefe tarihi genel anlamda öğretilecek hem de seminer tarzında bazı filozoflar üzerinde derinlemesine durulacaktır. Bunun yanında temel felsefi disiplinler de ders olarak verilecektir. Bir anlamda bizdeki felsefe öğretimiyle Batı tarzı öğretim biçiminin sentezi yapılacaktır. Klasik kaynak dil olarak Yunanca ve Latince zorunlu Arapça ve Osmanlıca seçmeli ders olarak okutulacaktır.
Yukarıda belirtilen hedefe uygun olarak felsefileşmiş dünya görüşleri sayesinde özel anlamda bireysel varoluşun anlamlandırılması ve bununla ilgili sorunlara felsefece yaklaşım; genel anlamda da toplumsal ve kültürel varlık alanlarına ve bu alanlarda açığa çıkan meselelere alternatif çözüm sunma çabaları bölümümüzün temel hedefini oluşturmaktadır. Felsefe bölümümün ana vizyonu çağının varoluşsal, kültürel, ekonomik ve toplumsal sorunlarını farklı bir açıdan ele alarak; onlara daha bir insan merkezli bakabilmek ve bu sorunlar karşısında felsefenin muhakkak surette söyleyecek şeyleri olduğunu gösterebilmektir.
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 1998 yılında kurulmuş, Uzun yıllar atıl kaldıktan sonra 2008 yılında ilk öğretim görevlisini alarak faaliyete geçmiştir. Bölümümüzde halen bir Profesör, iki Doçent, iki Yardımcı Doçent ve üç Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Felsefe bölümü; Felsefe Tarihi, Türk-İslam Düşünce Tarihi, Sistematik Felsefe ve Mantık ve Bilim Tarihi ana bilim dallarından oluşmaktadır. Bölümümüz 2013 - 2014 öğretim yılında birinci öğretim 40 ve ikinci öğretim 40 kişilik kontenjanla örgün öğretim lisans programına başlamıştır. Ayrıca bölümümüz 2010 yılından itibaren yüksek lisans programını aktif bir biçimde sürdürmektedir. 2012 yılından itibaren ilk yüksek lisans mezunlarını vermeye başlayan bölümümüzün bitmiş yüksek lisans tezlerinin künyeleri aşağıda sunulmuştur.
Felsefe bölümü mezunları akademik yaşama yönelebilecekleri gibi, tezsiz yüksek lisans yapmak şartıyla öğretmenlik hakkına da sahiptirler. Ayrıca başta medya olmak üzere diğer alanlarda da eleştirmen, editör ve yazar olarak da çalışma şansları vardır.
Şubat 2015’de doktora programı açılması için YÖK’e başvuru yapılmıştır”
BÖLÜMÜMÜZÜN AKADEMİK KADROSU
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Arslan TOPAKKAYA
 
ANABİLİM DALLARI
Felsefe Tarihi:
Prof. Dr. Arslan TOPAKKAYA
Dr. Öğr. Üyesi E.Erman RUTLİ
Türk-İslam Düşünce Tarihi:
Dr. Öğr. Üyesi Sedat DOĞAN
Sistematik Felsefe ve Mantık:
Doç. Dr. Vedat ÇELEBİ 
Dr. Öğr. Üyesi Serdar SAYGILI
Doç. Dr. Musa DUMAN (13-b4 maddesi gereği Eğitim Fakültesinde görevlendirildi)
Dr. Öğr. Üyesi  Haluk AŞAR
Bilim Tarihi:
Doç. Dr. Kasım ÖZGEN
Dr. Öğr. Üyesi  Sinan KILIÇ
 
Adres : Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : +90 352 437 93 42
Faks : +90 352 437 93 43
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 - 10500
E-Posta : edebiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu