İbrani Dili ve Kültürü
İbrani Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türkiye’de ilk olarak Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde 2010 yılında akademik anlamda büyük bir eksikliği doldurma amacıyla kurulmuştur. Halen Türkiye’de tek olma özelliğini korumaktadır. Her yıl artan öğrenci sayısı ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Lisans eğitimi süresince öğrencilerin akademik düşünce ve analiz yeteneği kazanmaları, İbraniceyi yazılı ve sözlü olarak doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilme becerisini edinmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra İbrani Dili ve Kültürü ders müfredatında İsrail edebiyatı, kültürü, felsefesi ve tarihine yönelik dersler de yer almakta, öğrencilerin dil becerisi dışında bu konularda da bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Anabilim Dalı’ndan mezun olacak öğrenciler Türk-İsrail ortak yatırımlarında, turizm firmalarında, dış ticaret şirketlerinde ve resmi kurumlarda (Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilikler, THY, eğitim kurumları vs.) iş bulabilmektedir. Aynı zamanda, akademik alanda da iş potansiyeline sahiptirler. Anabilim dalında lisansüstü eğitim olarak 2019 yılında Bütünleşik Doktora Programı açılmış ve 2020 yılında öğrenci kabul etmiştir. Anabilim Dalı akademik kadrosu; Irak asıllı bir yardımcı doçent, Azerbaycan uyruklu iki öğretim görevlisi ve bir doktor araştırma görevlisinden ibarettir.
Adres : Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : +90 352 437 93 42
Faks : +90 352 437 93 43
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 - 10500
E-Posta : edebiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu