Sosyloji
Sosyoloji
 
Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra teorik ve metodolojik arkaplana yaslanan bir araştırma merkezi gibi çalışmayı, araştırmacı sosyolog yetiştirmeyi ve görsel sosyolojide öncü olmayı hedefleyen bölüm 2003 yılında kurulmuş olan bölüm 2005 yılında aktif hale gelmiştir. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında yüksek lisans, 2012-2013 eğitim - öğretim yılındaysa lisans programı faaliyete geçen bölümde bir profesör, iki doçent, iki yardımcı doçent, iki öğretim görevlisi ve bir de araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümdeki anabilim dalları sırasıyla Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji ve Ekonometri’dir.  Bölümden mezun olabilmek için 164 kredilik ders yükünü alma zorunluluğu vardır. Bu derslerin 119 kredisi zorunlu bölüm derslerine, 45 kredisi ise seçmeli derslere ayrılmıştır. Öğrenciler 4 yıl (8 dönem) sonunda Sosyoloji Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Bölümün amacı çok disiplinli bir yaklaşımla, öğrencilerin gerek mesleki ve gerekse bireysel anlamda gelişmeleri için alabilecekleri en iyi eğitimi almalarını sağlamaktır. Bu hedef  doğrultusunda yol aldıkça, gayretlerimizin doğal bir sonucu olarak Erciyes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün Türkiye'deki sosyoloji bölümleri içinde ilk sıralarda yer alacağına inanıyoruz. Bölüm mezunları Devlet Planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında sosyolog olarak çalışabilme, yeterli Ales puanını almak şartıyla akademik kariyere yönelebilme, pedagojik formasyon almak şartıyla da öğretmen olabilme gibi iş imkanlarına sahiptir. Ayrıca başta medya olmak üzere çeşitli alanlarda eleştirmen, editör ve yazar olarak da çalışabilirler. Dersliklerimizin tamamı, internet bağlantılı olup projeksiyon, bilgisayar gibi teknik cihazlarla donatılmıştır. Sosyal Faaliyetler bağlamında, bölüm öğrencileri tarafından danışman bir öğretim elemanı eşliğinde oluşturulmuş bir Sosyoloji Kulübü bulunmaktadır. Kulüp çeşitli zamanlarda tanışma toplantısı, şehir içi geziler gibi bir takım sosyal faaliyetler düzenlemektedir.
Adres : Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : +90 352 437 93 42
Faks : +90 352 437 93 43
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 - 10500
E-Posta : edebiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu