Tarih
 
TARİH

Tarih Bölümü, 1986 yılında kurulmuş olup, 1989-1990 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almaya başlamıştır. İlk mezunlarını ise 1993 yılının Temmuz ayında vermiştir. İkinci öğretim programı, 1992-1993 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. 500’ü aşkın öğrenci öğrenimine devam etmektedir. Halen 6 Profesör, 6 Doçent, 5 Dr. Öğretim Üyesi, 4 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölümde temel tarih bilgilerinden: siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, dinî ve askerî konuları içeren bilgiler verilmektedir. Bunun yanı sıra, ulusal tarihimiz açısından kaynak dil durumunda olan Osmanlıca öğretimine lisans ve lisansüstü programlarda yer verilmektedir. Tarih Bölümünün amacı, geleceğin tarih uzmanlarının modern araştırma teknikleriyle donatılarak bu tekniklerin uygulanmasını sağlamak, çağdaş yöntemlerle hazırlanmış çalışmalara zemin hazırlamaktır. Ayrıca bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen öğrenciler yetiştirmek, bilimsel araştırma ve kaliteli bir eğitim için teşvik edici unsurlar oluşturmak, öğrencilere tarih biliminin temel kavramlarını vererek bilgi ve bilgiye ulaşım yollarını kazandırmak temel hedefler arasında yer almaktadır.

Öğretim programının esasını, Eskiçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’ne ait lisans dersleri oluşturmaktadır. Lisans dersleri, öğrencilerimize tarih biliminin temel esas ve bilgilerini kazandırmayı amaçlayan bir anlayışla yürütülür. Bölümümüzde genel tarih konularına paralel olarak Kayseri ve Yöresi Tarihi Araştırma Merkezi’nde (KAYTAM) yerel tarih çalışmaları da yapılmaktadır. Programdan mezun olmak için, her öğrencinin en az 240 AKTS -120 kredi gerekmektedir.

Ayrıca Bölümümüzde, özelliğine göre bazı dersler teorik anlatımın yanında dia, arşiv belgesi, harita gibi yardımcı malzeme ile de desteklenmektedir. Osmanlıca yazı dili, gruplar halindeki öğrencilere, hem matbu ve hem de arşiv belgelerini anlayabilecek düzeyde okutulmaktadır. Lisans ve lisansüstü program öğrencileri, bölümdeki 6020 ciltlik ihtisas ve seminer kütüphanesi ve çeşitli teknik malzemelere (slayt, tepegöz, projektör, bilgisayar, video) sahip bulunan görsel dershanelerden faydalanma ve araştırma olanaklarına sahiptirler.

İş Olanakları

Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü pedagojik formasyon lisansı ile tarih öğretmenliği yapabilecek, bakanlıklar, Osmanlı arşivleri ve diğer kamu kuruluşlarında çalışabilecek nitelikli eleman yetiştirmeye yönelik bir programla 4 yıllık eğitim sonunda lisans derecesi vermektedir.

Lisans düzeyinde akademik tarihçilik yapmaya aday, lisansüstü eğitimde de tarih biliminde araştırmacı olabilecek gençler mezun etmek bölümün amaçları arasındadır. Programımız, mezuniyet sonrasında akademik alanın yanı sıra öğretmenlikte, medyada, diplomaside, özel ve devlet sektörlerinde kariyer yapmak isteyen öğrencilere yöneliktir. Mezunlarımız geleceğin aydınları, tarih uzmanları olacaktır.

Adres : Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : +90 352 437 93 42
Faks : +90 352 437 93 43
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 - 10500
E-Posta : edebiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu