Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

1983 yılında kurulan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1983-1984 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamış, ilk mezunlarını ise 1987 yılında vermiştir. 1993 eğitim-öğretim yılında ikili öğretime geçen bölümümüzde 900’ü aşkın öğrenci öğrenimine devam etmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 7 Profesör, 4 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bölümümüzde temel dil ve edebiyat bilgileri yanında; Türk Dili ve Türk Edebiyatı, tarihî gelişim süreci içinde dönemler halinde incelenmekte, bu bağlamda Türk Dili ve Edebiyatının gelişim sürecindeki tarihî, siyasî, sosyal, dinî ve kültürel gelişmeleri içeren bilgiler de verilmektedir.
Öğretim programının esasını, Eski Türkçe, Orta Türkçe, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi gibi Türkçenin çeşitli dönemlerini içine alan dil dersleri ile Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Klâsik Türk Edebiyatı gibi alanlara ait edebiyat dersleri oluşturmakta; dil dersleri Çağdaş Türk lehçeleriyle, edebiyat dersleri de Çağdaş Türk lehçeleri ve batı edebiyatına ait örneklerle karşılaştırmalı olarak verilmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün amacı, dil ve edebiyat biliminin temel kavramlarını öğrenmiş, bilgi ve bilgiye ulaşım yollarını kazanmış, modern araştırma teknikleriyle donatılmış, bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen öğrenciler yetiştirmek olarak sayılabilir.
Bölümde dört yılı kapsayan lisans programı uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin bu dört yılın sonunda mezuniyete hak kazanmaları için 240 AKTS kredisini alıp bu derslerden başarılı olmaları gerekmektedir.
Adres : Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : +90 352 437 93 42
Faks : +90 352 437 93 43
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 - 10500
E-Posta : edebiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu