Türk Halk Bilimi

Türk Halk Bilimi

Günümüzün popüler kavramlarından olan kültür; insan davranışlarını, değer ve kurallarını, beceri ve alışkanlıklarını, inançlarını, ekonomik ve siyasi sistemlerini kapsayan ve bir sonraki nesillere aktarılan bir kavramdır. Kültür, halkbilimi alanının da temel kavramıdır. Halkbilimi, sosyal yaşamı oluşturan kültürel form ve pratikleri derinlemesine, eleştirel ve kuramsal bir yaklaşımla araştırmayı, açıklamayı ve analiz etmeyi hedeflemektedir.

Halkbilimi son dönemlerde halk oyunları, halk müziği, halk dansları ya da halk edebiyatı gibi alanlarla sınırlandırılsa da konu ve çalışma alanları açısından oldukça geniş kapsamlı bir akademik disiplindir. Gelenek, görenek ve inançlar, halk hekimliği, halk oyunları, halk mimarisi, halk mutfağı, giyim-kuşam, geçiş dönemleri (doğum, evlenme, ölüm), halkbiliminin alt dallarından bazılarıdır.

Bölümümüz, kültürel çalışmalara ağırlık veren disiplinler arası bir yapıya sahiptir. Halkbiliminin yanı sıra sosyal antropoloji, sosyoloji, tarih gibi birçok alanın kavramsal ve kuramsal birikimine başvurulmaktadır. Bu nedenle halkbilimi, sadece bölgesel ve etnik köken temelli bir disiplin olarak görülmemekte, aynı zamanda meslek grupları, kentleşme, teknoloji ve turizm gibi yeni değişkenler de araştırma prensiplerimizde önemsenmektedir.

Bu bakış açısıyla Türkiye başta olmak üzere Balkanlar, Ortadoğu, Asya ve Avrupa kültürleri hakkında alan araştırmaları ve karşılaştırmalı yayınlar yapılmaktadır. Günümüz halkbilimi çalışmalarının temelini oluşturan etnografik alan araştırması eğitimi ve uygulaması, bölümümüzde önem ve önceliğe sahiptir.

Adres : Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : +90 352 437 93 42
Faks : +90 352 437 93 43
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 - 10500
E-Posta : edebiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu